Thursday, 15 April 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Descripció del projecte: Centre Residencial d’Acció Educativa, centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya, en el que viuen 29 infants i joves entre 3 i 18 anys tutelats per la Generalitat degut a les respectives declaracions de desemparament per part de les institucions judicials. Es tracta d’un centre vertical que atén infants i joves de les diferents franges d’edat des dels 3 anys, fins als 18. La Direcció i l’equip educatiu del centre exerceixen les funcions de guarda dels infants en un entorn familiar, que tenen com a funció principal preservar els drets dels nois i les noies en base al disseny d’un projecte educatiu de centre que promou el desenvolupament integral de cadascun dels infants i/o joves segons una perspectiva biopsicosocial.

Des de l’àmbit residencial del centre es realitza un treball que s’enfoca a atendre als infants i joves en risc degut a les condicions que han portat al desemparament, mirant de restablir les condicions adverses, fomentant la resiliència i les oportunitats de present i futur. En últim terme, es tracta d’una intervenció en xarxa amb diferents professionals de l’àmbit que no només inclou als infants i joves, sinó que atén també a les seves famílies i les pròpies dinàmiques de relació establertes.

El nostre servei es troba en el registre de la secció d’entitats, serveis i establiments d’atenció a la infància i adolescència, essent el número de registre del CRAE El Petit Pont S07202. El CRAE El Petit Pont va iniciar la seva activitat com a tal el 2 de Gener de 2008 i es manté fins a l’actualitat. Depèn directament del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Responsable del projecte: David Montejo Cobo

Telèfon de contacte: 935190934

Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it