Tuesday, 18 May 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

La Fundació AEMA -creada l’any 2017- neix amb la voluntat d’oferir suport i acompanyament a entitats, empreses i particulars per tal de millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels infants, joves i famílies, especialment aquells que es troben en situació d’exclusió o vulnerabilitat.

La constitució de la fundació AEMA neix després de l’experiència de més de 15 anys en el sector, posant en marxa i treballant en diferents projectes –de caire públic i privat dintre de l’àmbit social, bàsicament en l’atenció socioeducativa i terapèutica adreçada a infants, joves i famílies en situació de risc o vulnerabilitat. A partir de la nostra experiència i també de les sinèrgies que hem anat generant amb administracions, entitats, professionals i particulars, tenim el convenciment de la necessitat d’impulsar, des del marc de la fundació, serveis que permetin generar un treball en xarxa i connectar els diferents agents socials presents a la nostra societat al’hora d’incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones. Tot plegat, amb un objectiu cada vegada més present i explícit en un món global i connectat en el que vivim i que té a veure amb el fet de construir una societat més justa que permeti generar igualtat d’oportunitats a totes les persones, també a les més vulnerables, amb un compromís especial amb la família, atenent especialment infància i adolescència.

La nostra missió... Potenciar i desenvolupar les habilitats i els recursos de les persones – majoritàriament en risc d’exclusió social i especialment focalitzats en infància, adolescència i família-, així com promoure el canvi des d’ una intervenció socioeducativa i terapèutica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn i promoure, en conseqüència, la seva salut des d’una perspectiva biopsicosocial. Per tant, busquem apoderar les persones perquè siguin protagonistes i assumeixin, des de la responsabilitat i coherència, el seu projecte vital.

La nostra visió... Apostem per crear nous serveis i programes d’atenció socioeducativa i terapèutica integral que puguin recollir les necessitats de la societat actual així com establir un model d’acompanyament als professionals que desenvolupen aquesta tasca que parteixi del reconeixement, l’experiència, el coneixement i la reflexió contínua i afavorir la implementació de la responsabilitat social en aquelles empreses que tenen la sensibilitat i el compromís per treballar en una societat més justa i igualitària.

Què fem... Per tal de portar a terme aquest objectiu la fundació privada AEMA vol incidir en quatre àmbits diferenciats que, alhora estan interconnectats, i són:

1. Servei de suport i assessorament a empreses en el marc de la implementació de la responsabilitat social.

2. Servei de consultoria, supervisió i formació adreçada a entitats del món educatiu, tercer sector i món empresarial.

3. Servei d’atenció terapèutica i espai d’innovació aplicat a l’acompanyament socioeducatiu.

4. Serveis, programes i projectes adreçats a atendre infants, adolescents i adults en situació de vulnerabilitat –incloent també la diversitat funcional- incidint des de l’àmbit residencial, educatiu – formatiu, lleure i inserció laboral.

En l’actualitat hem engegat el primer projecte de banc de roba nova adreçada a la població derivada de serveis socials al territori d’Hospitalet de Llobregat, així com també un programa de suport i acompanyament a joves majors de 16 anys per impulsar la seva formació, millorar l’ocupabilitat i, en definitiva, acompanyar en la reconstrucció del seu projecte vital.