Tuesday, 18 May 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

La nostra tasca diaria no seria possible sense l'acció conjunta de les institucions públiques que han confiat amb nosaltres i el finançament d'entiats privades que col·laboren amb AEMA SCCL, per aquest motiu agraïm a totes aquestes organitzacions la seva participació per seguir treballant en construir una societat millor per a tots els infants i les seves famílies.