Tuesday, 18 May 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Des de la fundació AEMA i en col·laboració amb empreses del sector privat vam engegar al llarg del darrer trimestre de l’any 2017 el projecte Banc de roba, un servei d’interès públic en el que s’ofereix roba de “segones qualitats” –bàsicament, restes de producció i articles nous amb tares- per la seva distribució a les entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona, principalment Hospitalet i Baix Llobregat, dirigida a cobrir les necessitats bàsiques de la població en situació de vulnerabilitat, pobresa i risc d’exclusió social.

El banc de roba es centra en un model de sostenibilitat i dignificació de l’accés de roba nova per part de la població més desfavorida. Per tal de fer possible aquest projecte comptem amb una xarxa d’empreses col·laboradores i patrocinadores que fan possible l’estoc i el funcionament del banc de roba a partir de la donació de peces de roba i/o el suport econòmic per finançar l’estructura de costos del projecte.

Tot plegat es vehicula a partir de dos eixos principals:

1. Recepció de comandes i preparació de les mateixes adreçades a entitats socials del territori per atendre les necessitats bàsiques en relació a roba per infants entre 0 i 12 anys i servei de repartiment dels packs preparats. Establim un mínim de 60 packs per entitat repartits en dos serveis, 30 per la temporada de tardor – hivern i 30 més per la temporada de primavera – estiu. La roba es reparteix previ establiment de conveni de col·laboració amb les entitats receptores on s’especifiquen les condicions de la donació i es garanteixen els processos de transparència mitjançant auditoria anual. La roba va adreçada a infants entre 0 i 12 anys preferentment vinculats a serveis d’atenció socioeducativa dintre del nivell II dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa que fa referència a població en situació de vulnerabilitat i que requereix d’atenció professional especialitzada.

2. Servei d’atenció personalitzada en format “tenda” adreçat a adolescents, joves i adults de la ciutat d’Hospitalet mitjançant la derivació prèvia dels serveis socials bàsics d’atenció primària. Es tracta d’un punt d’atenció directa que, inicialment, obrirà un dia a la setmana, per atendre totes aquelles persones que, amb derivació, necessitin cobrir les seves necessitats bàsiques de roba.

Plantegem, dintre del marc del projecte, que els llocs de treball que es puguin generar donin lloc a la inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

L’objectiu principal del Banc de Roba és augmentar la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa i en risc d’exclusió social facilitant l’accés a un producte de primera necessitat, la roba, evitant l’estigma a nivell individual i en els diferents col•lectius dels que formen part.

En relació als objectius específics destacaríem els següents:

- Cobrir les necessitats bàsiques, en matèria de roba, de la població més vulnerable, amb especial atenció vers la infància i l’adolescència.

- Oferir dignitat en el procés d’adquisició de roba: Accés a roba de primera oportunitat des de la proximitat de les entitats de referència i garantint roba a estrenar.

- Revertir en l’autoestima de les persones.

- Oferir llocs d’inserció laboral.

El BANC DE ROBA és un projecte fruit del treball en xarxa entre l’empresa privada i les entitats socials. El valor principal és la roba donada -roba de segones qualitats i restes de producció- que permet abastir el banc de roba i proporcionar una gran varietat de peces i de mides per un ampli sector de població.

Què aportem a les entitats socials i beneficiaris? L’accés a roba nova i la dignificació en el procés d’adquisició de la mateixa, intercooperació i treball en xarxa.

Què obtenen les empreses col·laboradores? Un model de sostenibilitat i responsabilitat social de cooperació amb el tercer sector, la participació en la millora de la qualitat de vida de les persones i beneficis fiscals obtinguts per la donació de roba i restes de producció.

Per tot el que hem exposat fins aquí, ens adrecem a la seva entitat, per fer-li arribar la nostra il·lusió vers aquest projecte en el que creiem que  podem establir noves sinèrgies i, conjuntament, ajudar a construir  una societat millor que atén, tanmateix, la població més vulnerable.