Thursday, 15 April 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

El servei d’Educació Cívica és un projecte que l’Ajuntament de la Ciutat ens adjudica mitjançant licitació pública l’any 2012 i que comença amb la trajectòria d’educació pel civisme que s’havia desenvolupat a la ciutat fins al moment i amb l’aspiració d’anar un pas més enllà per arribar a desenvolupar accions formatives, no tant informatives, a les diferents entitats de la ciutat, relacionades amb el comerç, l’educació, la gent gran, les AMPAs de les escoles, etc. Per tant, es tracta d’un projecte que busca difondre la normativa de civisme entre la ciutadania i generar una actitud i consciència cívica en la seva ciutadania ja no tant des de la vessant informativa, sinó també formativa i participativa de la mateixa. Al mateix temps és un projecte amb voluntat integradora mirant de fer arribar la normativa als diferents col·lectius que resideixen a la ciutat promovent la conducta cívica.