Thursday, 15 April 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Espai Jove SIDECAR és un projecte de caire comunitari que neix vinculat al territori de La Florida – Les Planes i al context socioeconòmic i familiar molt vinculat a dinàmiques d’exclusió, pobresa, marginalitat i dificultats de convivència. Per tant, és un projecte que recull les necessitats del territori, moltes d’elles àmpliament recollides i exposades en les diferents taules del pla integral, les trobades amb la comunitat veïnal i, sobretot, el coneixement de les dinàmiques dels joves del barri i les seves necessitats.  A partir de la nostra experiència com a entitat arrelada al territori i especialitzada en el treball en l’àmbit socioeducatiu amb infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat i risc social, així com l’impuls i compromís de l’administració, desenvolupem el projecte d’Espai Jove per atendre les necessitats de la comunitat centrades en donar veu als joves, disposar d’un espai de referència propi on promoure alternatives de lleure saludables i afavorir la integració social, la cohesió i la convivència així com la reducció de les situacions de risc o exposició a situacions de vulnerabilitat. Per tot plegat, desenvolupem un projecte on els eixos centrals del mateix són:

1. L’acompanyament socioeducatiu per part de professionals de l’acció social: l’apropament i el vincle amb el jove. Aquest treball es realitza tant des del propi equipament com a partir del treball de carrer en el medi en el que es mouen els joves.

2. La participació del jove com a eix central i canvi de paradigma en el que és el jove responsable del seu propi procés i de la relació que estableix amb el seu entorn.

3. L’arrelament del territori i el treball en xarxa: junts sumem sinèrgies.

Des de la nostra visió d’especialistes en l’acció social i el coneixement del territori i del col•lectiu al que ens adrecem fem una proposta de projecte innovador.  Si bé és cert que en altres indrets del territori català hi ha experiències que s’han desenvolupat en aquest marc d’acció i que han estat àmpliament reconegudes en el sector social (ens referim per exemple a la Fundació Marianao amb el seu projecte d’oci nocturn els caps de setmana). Així doncs, agafem les experiències prèvies d’èxit i la nostra expertesa per fer una proposta que pretén apropar-se al jove des d’una perspectiva comunitària i una posició menys formal on es pugui generar un vincle a partir del que es desenvoluparan propostes sorgides “de i per als joves”. Aquestes propostes les emmarquem especialment en tres àmbits diferenciats:

1. Orientació i formació.

2. Lleure i cultura: promoció dels hàbits saludables.

3. Participació: el jove com a responsable de la relació amb sí mateix i el seu entorn.

A partir d’aquests tres àmbits en els que es desenvoluparan actuacions diferenciades en funció de les necessitats expressades per els joves pretenem facilitar alternatives, recursos, eines que promoguin la connexió del jove amb sí mateix i les seves necessitats però també la relació activa i respectuosa amb el seu entorn tot esdevenint (facilitant que ho puguin fer) individus amb veu a la comunitat capaços de generar un itinerari propi amb noves oportunitats en un marc de transformació social i reducció de les vulnerabilitats i situacions d’exclusió.

Per portar a terme aquest procés transformador creiem que només ens podem apropar al jove des del seu llenguatge i escoltant les seves necessitats, oferint un marc de respecte i referència a partir del qual puguin començar a construir nous itineraris i a teixir noves oportunitats en un nou marc relacional. És per aquest motiu que ens aproximem al jove a partir de propostes de lleure, cultura, formació i orientació que recullin les seves necessitats i dintre dels horaris en els que també és més habitual que es moguin. La idea és que som nosaltres els que ens apropem als joves, no al revés. En aquest sentit oferim un espai obert de dimarts a dissabte totes les tardes i s’afegeixen les nits de divendres i dissabte, on es combina la programació d’activitats de lleure i cultura a partir de les seves necessitats dintre i fóra de l’equipament, el treball en xarxa amb diferents professionals i entitats del territori per promoure activitats esportives, culturals i creatives impulsades per els propis joves i amb la seva participació com a peça fonamental de tot el procés. A partir del vincle i de l’aproximació al jove amb propostes que esdevinguin interessants es pot començar a establir una relació d’acompanyament més enllà d’una oferta lúdica sinó que connecta directament amb les necessitats dels joves a nivell vital i d’itinerari personal. El projecte és de caire anual i està estretament vinculat al territori amb l’impuls, suport i compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat mitjançant un conveni signat entre administració i entitat i emmarcat en el pla d’actuacions que es recullen en el sí del pla especial d’intervenció La Florida – Les Planes. Per tant, el projecte enfocat als joves vol construir una relació d’acompanyament amb els mateixos treballant des del context pròxim, la comunitat i amb poques regles institucionals (però garantint els principis bàsics de respecte i convivència). En aquest sentit volem crear un espai significatiu per al jove que pugui esdevenir punt de trobada, espai d’acollida i, en definitiva, un local amb lògica jove on proposar –dins i fóra- activitats.

D’aquestes activitats proposades algunes tenen a veure amb necessitats i mancances que els propis joves han descobert que tenen, d’altres tindran a veure amb crear, expressar-se, divertir-se i, en definitiva, practicar les seves “adolescències” en un entorn positiu i estimulador. En altres moments tan sols perseguirem oferir un espai de calma, relació i/o lúdic, sense els conflictes de casa o l’institut.