Thursday, 15 April 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

El servei de Patis Oberts és un projecte adjudicat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, consistent en la dinamització del col·lectiu de joves (12 a 18 anys) mitjançant la intervenció al carrer o parcs de la ciutat i la dinamització dels patis de diferents instituts oferint una alternativa lúdica en un context d’intervenció socioeducativa en medi obert, en el qual es treballa la associació de l’espai a una experiència positiva, el desenvolupament de les capacitats dels infants i joves en diferents àmbits, l’orientació escolar i laboral i la integració de cultures i nouvinguts entre d’altres.

El servei és promogut des del Programa Municipal d’Infància i treballa en xarxa amb els serveis socials dels districtes i altres entitats relacionades amb l’observació i l’acompanyament de la població més vulnerable. La nostra entitat treballa en la intervenció en el servei de Patis Oberts des de l’estiu de l’any 2006. A mesura que ha anat desenvolupant el projecte, conjuntament amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, s’ha anat enriquint l’experiència que permet oferir als joves de la ciutat una alternativa de lleure i oci saludable on es complementen el treball en xarxa i l’atenció als joves de la població que conforma la ciutat de l’Hospitalet.