Thursday, 15 April 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Els 2 Llops és un servei de pis assistit adreçat a joves tutelats de 16 a 18 anys inclòs a la cartera de serveis socials bàsics i, per tant, de prestació garantida per als seus usuaris. Tot i que es configuri formalment com a dos pisos (de fet, comptem amb la infraestructura de dos pisos) ho treballem educativament des del concepte d’unitat convivencial que atendrà un total de 12 joves que viuran en aquesta nova llar. El servei depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, concretament de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència que és qui té la tutela dels joves o menors d’edat tot delegant la seva guarda en la direcció del nou servei a càrrec de l’entitat que ho gestiona.

Gestionar un servei d’aquestes característiques implica una important responsabilitat ja que, en el fons, es tracta d’acompanyar la vida dels joves acollits al pis amb dues funcions molt bàsiques: PROTECCIÓ i EDUCACIÓ. Per fer possible aquest acompanyament es compta amb un equip professional d’educadors i educadores socials que, liderats per la direcció del servei atenen als joves i els acompanyen 365 dies l’any, 24 hores.

Ens adrecem a joves que es troben tutelats per la Generalitat de Catalunya i que, per tant, es troben sota mesures d’acolliment residencial per tal de protegir-los degut a la mancança de referents familiars que se’n puguin ocupar, bé per inexistència, incompetència o negligència. En tots els supòsits sempre es treballa per tal de recuperar el medi familiar tot i que, en el cas dels joves, la situació sempre esdevé més difícil i complexa, per tant, es treballarà també per la seva autonomia i emancipació.

Els joves que atendrem des del recurs seran, en aquest moment, degut a la urgència de país, joves d’origen migrant que han arribat sense referents familiars al nostre país i es troben en una situació de total desprotecció. El fet d’atendre joves d’aquestes característiques ara no vol dir que, en un futur, puguin esdevenir d’altres perfils segons les necessitats socials del moment i, en aquest sentit, les entitats socials ens adaptem a la realitat social del moment.

Responsable del projecte: Jesus Bautista

Telèfon de contacte: 650711142