Monday, 17 May 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

AEMA SCCL, estructura els seus serveis i projectes en tres àmbits diferenciats tot i que l'eix vertebrador és l'atenció educativa integral a infants, joves i famílies, especialment d'aquella població més vulnerable en situació de risc social.


:: ÀREA DE PROTECCIÓ

Serveis i programes adreçats a infants, joves i famílies en situació de desemparament per tal de recuperar i capacitar en l’autonomia i la (re-)construcció d’un projecte vital propi saludable.

 

:: ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

Serveis i programes d’atenció socioeducativa especialitzada per a infants, adolescents i famílies en situació de risc orientats a la prevenció, capacitació i recuperació sobretot, de les funcions parentals i marentals, així com la integració social.

 

:: ÀREA DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Programes i activitats de caire preventiu adreçades a tota la comunitat amb l’objectiu de sensibilitzar i prevenir situacions de risc o exclusió social.

 

 

:: COM HO FEM?

 

La nostra tasca està destinada a tota persona que estigui en procés d’adquisició d’eines que li permetin esdevenir un ésser amb la capacitat d’autodeterminar-se com a individu, considerant l’ampli ventall d’àmbits en els quals les persones ens podem desenvolupar. Tanmateix, no oblidem que les dificultats per a adquirir l’autodeterminació personal com a camí de ser subjectes realment lliures són majors en aquells grups amb desavantatges relatius respecte a la resta i que, la infància i l’adolescència són crucials en l’adquisició de recursos pel desenvolupament personal i social. Per tant, val a dir que la nostra intervenció està centrada en els infants, joves i famílies que es troben en una situació de major vulnerabilitat o en risc d’exclusió social. Ens referim a individus que, per diferents circumstàncies, no han tingut les mateixes oportunitats que la resta per a desenvolupar-se ni estructurar la seva personalitat a partir d’uns referents clars i significatius, d'uns entorns propers i afavoridors, rics en experiències, amb possibilitats estimuladores quant a aprenentatges positius, espais saludables de socialització i la possibilitat de desenvolupar i rebre els recursos personals i socials per a afrontar les dificultats que apareixen durant el desenvolupament amb èxit.

Pot donar-se la situació que, en aquests col·lectius, no s’hagin cobert d’una manera òptima les seves necessitats bàsiques (salut, protecció, educació, refugi, etc.) ni afectives en el sentit que no s'han sentit acollits, estimats, valorats, acceptats o acompanyats en la seva evolució i desenvolupament general.

La diversitat és una característica de la conducta y condició humana que es manifesta en el comportament i manera de viure dels individus, així com en les seves formes de pensar, individual i grupal i té relació amb el teixit social. Cal treballar molt encara en l’assoliment d’una cultura per la pau i la convivència amb la diferència, basada en la mediació i la negociació com a fonts de resolució dels conflictes propis de les relacions socials.